*Cumulus Teatret

Det Kgl. Danske Haveselskab have, Frederiksberg Rundel