Aage Eibye

skuespiller

TEATERROLLER:

Det Kongelige Teater:

1911 Julius Cæsar Claudius
1918 Julius Cæsar Claudius
1923 Der var engang Kavaler
1926 En dag paa Hirscholm Slot Tyge Lem, Struensees tjener
1929 Til skjaldens ihukommelse Berg, skolar
1930 Som man behager Hertug Frederiks hofmand
1930 Trold kan tæmmes Page
1937 Det gamle spil om Enhver Ung mand
1938 Der var engang Kavaler
1938 Det gamle spil om Enhver Ungersvend
1946 Den stundesløse Notarius
1946 Der var engang Kavaler
1948 Den stundesløse Notarius

Kronborg Slotsgård

1926 Trold kan tæmmes Page